LIÊN HỆ

Nguyễn Văn Viên – GĐ Kinh Doanh

SĐT: 0936 655 283

Email: vien.nguyen@vwquangninh.vn

Nguyễn Trung Đức  – Marketing

SĐT: 0936 655 692

Email:  duc.nguyen@vwquangninh.vn

Nguyễn Công Huy  – GĐ Dịch Vụ

SĐT: 0936 655 216

Email:  nguyenconghuy@vwquangninh.vn

Đinh Văn C – Cố vấn dịch vụ

SĐT: 0909.xxx.xxx

Email: c.dinh@vwquangninh.vn

Nguyễn Văn A – Cố vấn dịch vụ

SĐT: 0909.090.090

Email: a.nguyen@vwquangninh.vn

Nguyễn Văn B – Cố vấn dịch vụ

SĐT: 0909.090.090

Email: a.nguyen@vwquangninh.vn

Phạm Văn A – Cố vấn dịch vụ

SĐT: 0909.090.090

Email: a.nguyen@vwquangninh.vn

Đinh Văn C – Cố vấn dịch vụ

SĐT: 0909.090.090

Email: c.dinh@vwquangninh.vn

SHOWROOM VOLKSWAGEN QUANGNINH

Địa chỉ: 291A Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh

Hotline: 0936 655 283